Hakkımızda

Kuruma gelen tüm şikâyet, öneri ve talepler değerlendirilerek ilgili birimlere iletilmekte ve takip edilmektedir. Kurum içi iletişimi güçlendirmek ve yapılan etkinlikleri duyurmak amacıyla Üniversitemiz tarafından düzenlenen birçok kültürel, bilimsel ve sosyal etkinliğin davetiye ve afişi web sayfasında yayımlanmakta, elektronik posta ile tüm üniversite personeline gönderilmektedir.duyurulmakta . Yine söz konusu etkinliklerin haberleri oluşturularak web sayfasında yayımlanmaktadır. 

Üniversitemizin tanıtım kataloğu CDsi vb. basılı tanıtım materyalleri hazırlanmakta ve her yıl güncel olarak bastırılmaktadır. Üniversitemizin tüm birimlerinden gelen talepler (davetiye ve afiş tasarımı, etkinliklerin organizasyonu vb.) koordinasyonu sağlanarak karşılanmaya çalışılmaktadır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 ÇORUM